Εκπαίδευση


Σχολεία / Οργανωμένες ομάδες

Εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται για οργανωμένες σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων καθώς και για άλλες κατηγορίες οργανωμένων ομάδων. Στόχος τους είναι να εξοικειώσουν τον επισκέπτη με την ιστορία της Αθήνας, ιδιαίτερα κατά την οθωμανική περίοδο, αλλά και…

Περισσότερα

Οικογένειες / Μεμονωμένοι επισκέπτες

Κατά την επίσκεψή σας στο αρχοντικό μπορείτε να παίξετε και να μάθετε μέσα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και τις δραστηριότητες, που εμπεριέχονται στις ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές του Μουσείου.

Περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό

Ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει να υποστηρίξει δυναμικά την επίσκεψή σας και να λειτουργήσει ως μοχλός μαθησιακής διαδικασίας εντός και εκτός του μουσειακού χώρου του Αρχοντικού των Μπενιζέλων.

Περισσότερα