Θεματικοί άξονες

Η εκθεσιακή αφήγησηL1090846

Η αφήγηση, με συμβολικό σημείο εκκίνησης την ίδια την οικία, δεν είναι γραμμική και πλέκεται γύρω από δύο βασικούς θεματικούς άξονες:

Ο πρώτος θεματικός άξονας: «Η οικία Μπενιζέλων, μικρό κομμάτι του παζλ της Αθήνας, χώρος παλίμψηστος, μνημείο της ιστορίας της πρωτεύουσας», αφορά στην ιστορία της θέσης του αρχοντικού διαχρονικά, ως τμήματος του πολεοδομικού ιστού της Αθήνας, και αναδεικνύει πτυχές της ιστορίας της πόλης. Με τοπογραφικά διαγράμματα, που συνοδεύονται από σύντομο σχόλιο, δίδονται στοιχεία για την τοπογραφία της Αθήνας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: περίοδος κλασικής αρχαιότητας, πρώιμη βυζαντινή και βυζαντινή περίοδος, εποχή Φραγκοκρατίας, Α΄ Τουρκοκρατία (1456-1687), Β΄ Τουρκοκρατία (1687-1833) και σημερινή πόλη. Ο άξονας αυτός παρουσιάζεται κατεξοχήν στην αυλή, όπου έχει αναδειχθεί και το υστερορωμαϊκό τείχος της Αθήνας. 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας: «Ένα αθηναϊκό αρχοντικό της οθωμανικής περιόδου (16ος και 18ος αι.)», εστιάζει στο μνημείο αυτό καθεαυτό, στην αρχιτεκτονική του και στη ζωή σε αυτό, στους ιδιοκτήτες του και την εποχή τους. Αναπτύσσεται σε όλους τους χώρους του μνημείου και αποκαλύπτεται ως προς τις επιμέρους πτυχές του στον επισκέπτη καθώς εκείνος κινείται στο χώρο. Επιμέρους θέματα που θίγονται στο πλαίσιο αυτού, μέσα από το στατικό εποπτικό υλικό αλλά και ποικίλα άλλα ερμηνευτικά μέσα είναι:

  • Η οθωμανική αστική κατοικία
  • Οι αρχοντικές ελληνικές οικογένειες
  • Η αθηναϊκή κοινωνία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα
  • Όψεις οικιακής οικονομίας
  • Η οσία Φιλοθέη (1545; – 1589)
  • Η αθηναϊκή κοινωνία κατά τον 16ο και 17ο αιώνα
  • Όψεις της Αθήνας της οθωμανικής περιόδου
  • Οι Ευρωπαίοι περιηγητές στην οθωμανική Αθήνα
  • Τα σπίτια της Αθήνας στους περιηγητές
  • Η ζωή στα αθηναϊκά αρχοντικά

Επιμέρους χώροι και στοιχεία της οικίας, όπως το πηγάδι ή η κρήνη στην αυλή, επισημαίνονται ιδιαίτερα με εποπτικό υλικό, ώστε το ίδιο το μνημείο να καταστεί καλλίτερα αναγνώσιμο.