Οι αναστηλωτικές εργασίες

Σχέδιο αποτύπωσης και πρότασης αποκατάστασης της Νότιας όψης.

Σχέδιο αποτύπωσης και πρότασης αποκατάστασης της Νότιας όψης.

Η αποκατάσταση του μνημείου κατά τα έτη 2008, 2009 με συγχρηματοδότηση από το Γ” ΚΠΣ επικεντρώθηκε στην προβολή του αρχοντικού του 18ου αιώνα, ώστε να αναδειχθούν τα αυθεντικά μορφολογικά στοιχεία κι ο χαρακτήρας της προεπαναστατικής αρχοντικής αστικής κατοικίας, σπάνιο δείγμα της οποίας στον ελλαδικό χώρο είναι το κονάκι των Μπενιζέλων. Παράλληλα, ελήφθη μέριμνα για τη διατήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο υπέδαφος της αυλής και των κατωγίων και τεκμηριώνουν τη διαχρονική ιστορία του χώρου –κυρίως του υστερορωμαϊκού τείχους που μαρτυρά τη θέση της περιοχής στην τοπογραφία της αρχαίας πόλης, αλλά και της μεσαιωνικής δεξαμενής και των μεγάλων πίθων που πιθανότατα ανάγονται στη βυζαντινή περίοδο.

Η μελέτη αποκατάστασης εκπονήθηκε από τους Γιάννη Κίζη, Κλήμη Ασλανίδη και Χριστίνα Πινάτση, αρχιτέκτονες, Ελευθερία Τσακανίκα, πολιτικό μηχανικό και Χρήστο Ζόμπολα, μηχανολόγο, μετά από σχετική ανάθεση που τους έγινε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην οποία έχει παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου από το Υπουργείο Πολιτισμού στην ιδιοκτησία του οποίου βρίσκεται.

Η αποκατάσταση της ξύλινης στέγης – πριν και μετά.

Η αποκατάσταση της ξύλινης στέγης – πριν και μετά.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω μελέτης, στερεώθηκε ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, συντηρήθηκαν τα οικοδομικά στοιχεία του και διατηρήθηκαν στο μέγιστο δυνατό τα παλιά μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα του μνημείου. Ταυτόχρονα διατηρήθηκαν και τεκμήρια των κατά καιρούς επεμβάσεων που αποτυπώνουν την ιστορία του. 

Αρκετές βέβαια δεκαετίες πριν, κατά το 1979-1980, έγινε από τους αρχιτέκτονες Γιάννη Κίζη και Κωσταντίνο Μυλωνά –στο πλαίσιο σύμβασης έργου με το Υπουργείο Πολιτισμού– αναλυτική αποτύπωση του μνημείου που αναδείκνυε την ακριβή σύνθεση και την αυθεντική τυπολογία του, απαραίτητη προϋπόθεση και για την αποκατάστασή του. Ακολούθησαν αποξηλώσεις νεώτερων επεμβάσεων και οι πρώτες στερεωτικές εργασίες που επέτρεψαν την πλήρη αποκρυπτογράφηση της οικοδομικής του ιστορίας. Το 1988 έγιναν και τα σχέδια του αποκαλυφθέντος ξύλινου σκελετού του αρχοντικού από τους πολιτικούς μηχανικούς Ελευθερία Τσακανίκα και Στρατή Λαζούρα, για τη διπλωματική τους εργασία στο Ε.Μ.Π. Όλο αυτό το σχεδιαστικό υλικό αξιοποιήθηκε για τη σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.

Στιγμιότυπα αναστηλωτικών εργασιών