Σχολεία / Οργανωμένες ομάδες

sxoleia

Εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται για οργανωμένες σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων καθώς και για άλλες κατηγορίες οργανωμένων ομάδων. Στόχος τους είναι να εξοικειώσουν τον επισκέπτη με την ιστορία της Αθήνας, ιδιαίτερα κατά την οθωμανική περίοδο, αλλά και να τον προσκαλέσουν και προκαλέσουν να βιώσει τους χώρους αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, ενός μουσείου του εαυτού του. Το προσωπικό του μουσείου θα σας παράσχει πληροφορίες για τις προσφερόμενες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα σας δώσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.